web counter
Het E.P.P. parcours

Schietteam Politie, eenheid Noord Holland

Het Europees Politie Parcours:


Het Europees Politie Parcours is een parcours dat zijn oorsprong vind in de jaren '80 van de vorige eeuw. In die tijd schoten diverse politieorganisaties in Nederland, Duitsland, Belgie, Engeland en Luxemburg schietwedstrijden met een dynamisch karakter. Deze wedstrijden waren vernoemd naar de Franse inspecteur van politie, Raymond Sasia. Deze Raymond Sasia was de eerste buitenlandse politieambtenaar die in de jaren '60 naar de Amerikaanse F.B.I (Federal Bureau of Investigation) mocht om een studie te volgen.


In mei 1962 haalde hij dan ook zijn befaamde F.B.I diploma uit handen van John Edgar Hoover, de toenmalige directeur van de F.B.I. Sasia nam een hoop kennis en kunde mee en heeft, terug in Frankrijk, de schietopleiding van de Franse politie hervormd. Dit succes van deze methode bleef niet onopgemerkt in de Europese landen en deze volgden dan ook snel achter elkaar. De methode bestond uit een parcours waarin de schutter in verschillende houdingen en afstanden moest schieten, hierbij gebruik makend van verschillende dekkingen waarbij zo snel en effectief mogelijk een schot moest worden gelost. Zo leerde de politie te schieten in situaties die zich in de dagelijkse politiepraktijk kunnen voordoen.


Diverse organisaties organiseerden een schietwedstrijd onder de noemer "Sasia Parcours". Na enkele jaren is in overleg met de diverse organisaties overeenstemming bereikt over de wedstrijden waarbij van de verschillende schijven, houdingen en dekkingen en regels, overgegaan werd tot 1 standaard. In begin jaren '90 is de naam van het parcours veranderd in het Europees Politie Parcours. Met ingang van 2020 wordt de naam aangepast in het "Europees Praktijk Parcours". Dit geeft ook burgers de mogelijk vrij deel te nemen aan deze wedstrijden.


Voorbeelden van de oude schijven. M.i.v. 2020 wordt een nieuwe schijf gebruikt.  


 

 


Hoe ziet het parcours en tegenwoordig uit ..?


De schutter start met zijn wapen inclusief 50 patronen en 2 houders aan de start op 7 meter afstand van de kaart. Het wapen wordt geladen met 1 houder met 5 patronen en in de reservehouder worden ook 5 patronen geladen. De schutter heeft 5:30 minuten de tijd om het parcours als volgt te verschieten:


- 7 meter, 2x 5 schoten in maximaal 15 seconden (noodweervuur)

- 30 meter, 1x 5 schoten liggende positie

- 25 meter, 1x 5 schoten zittende positie

- 5 meter, 5 schoten langs de rechterzijde van een barricade ("sterke hand") gevolgd door 5 schoten met de "zwakke hand" langs de linkerzijde van de barricade.   

- 15 meter, 1x 5 schoten knielende houding 

- 15 meter, 1x 5 schoten binnen 10 seconden (noodweervuur)

- 10 meter, 1x 5 schoten spiegelbolletje (rechterbovenzijde schijf) enkelhandig, single action

- 10 meter, 1x 5 schoten spiegelbolletje (linkerbovenzijde) dubbelhandig, single action


Belangrijk om te weten:

- Alle eerste schoten moeten double action worden uitgevoerd (muv singelaction wapens)

- Tijd loopt tijdens het herladen door en stopt tot het wapen weer in het holster zit

- Strafpunten voor het laten vallen van patronen (muv het liggen en zittend schieten)

- Strafpunten voor schieten buiten de tijd

- Onmiddelijke disqualificatie bij onveilig gebruik / handelen met het wapen

- Bij de laatste stages mag het wapen worden voorgespannen (singe action)

- Beenholsters zijn niet toegestaan


In principe mag een politieambtenaar uitsluitend met zijn / haar dienstwapen schieten. Tegenwoordig worden ook veel sportwapens en uitrusting gebruikt omdat er ook burgers aan de wedstrijden mee doen. Deelnemers dienen wel in bezit te zijn van een verlof tot voorhanden van de betreffende wapens te hebben, of andersinds aan te tonen over voldoende kennis en kunde te beschikken in de omgang met vuurwapens. Dit laatste kan door het overleggen van een geldig lidmaatschapsbewijs van een vereniging alsmede een schietboekje met voldoende actuele aantekeningen van schietbeurten met groot kaliber wapens. Onder groot kaliber wordt verstaan een minimum pistoolkaliber van 9 mm / .38 (.355inch).